PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Ca dao - bé minh thùy sưu tầmBé Minh Thùy
15-03-2014, 08:00 PM
Ca dao về cha mẹ

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Chiều chiều ngó ngược , ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ , ngùi ngùi nhớ thương.

Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông.

Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Cơm cha áo mẹ ăn chơi
Bưng bát cơm người , đổ bát mồ hôi.

Cơm cha , áo mẹ , công thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.

Uốn cây từ thuở còn non
Dạy con từ thuở con còn ngây thơ.

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày.

Bé Minh Thùy:gn6: