PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Triễn lãm Hoa Phong lan tại thủ đô Ottawathugiangvu
04-05-2014, 08:36 AM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6329copy_zpsb4dd8ad2.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6286copy_zps965125fd.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6271copy_zpsd8f046cf.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6267copy_zps7a9f3d9c.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6264copy_zpsb2de4fb8.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6262copy_zps072d0138.jpg

thugiangvu
04-05-2014, 08:39 AM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6284copyjpg123_zps357fa4ee.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6269copy_zps55cfacb3.jpg

thugiangvu
26-05-2015, 08:44 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7706_zpsg63ckxxd.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7684_zpscwekq9oi.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7637_zpsxdx2yhei.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7694_zpsovqf9zwq.jpg

thugiangvu
26-05-2015, 08:48 PM
http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/animation-2hoa_zpse1db6151.gif

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7629_zps8ls7pya8.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7628-Teresa_zps1m5skmla.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_7620_zpssnztnbsh.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/IMG_6733_zpsznk5uq2g.jpg

http://i1295.photobucket.com/albums/b626/vuthugiang1/a-IMG_6472_zpsxrp43aou.jpg