• Bùi Xuân Phượng -Thơ Tuyển Chọn


  TÂM BÌNH CÕI TỊNH

  Lướt mạng thi đàn thả tứ bay
  Thơ neo sức sống cõi duyên này
  Bừng trong ánh mắt từ khơi dậy
  Gợi giữa con tim ý muốn bày
  Học Pháp rèn lòng theo nẻo thiện
  Ngồi Thiền luyện chí hướng đường ngay
  Vô thường đã hiểu không lo lắng
  Hưởng sự bình yên những tháng ngày.

  BXP
  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: Bùi Xuân Phượng -Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc