• TRẦN THỊ THANH LIÊM - Thơ Tuyển Chọn  CHỮ TÂM NHÀ GIÁO

  Nối nghiệp cha ông đã một thời
  Tấm gương nhà giáo vẫn hằng soi
  Tu thân giữ lối tình khai mở
  Tích đức theo nghề nghĩa trải phơi
  Tận tụy truyền đi bao kiến thức
  Hy sinh để lại bấy nhiêu đời
  Lặng thầm hiến tặng đâu toan tính
  Để chữ TÂM kia mãi sáng ngời.

  Trần Thị Thanh Liêm

  Bản tin này đuợc lấy từ trong diễn đàn: TRẦN THỊ THANH LIÊM - Thơ Tuyển Chọn Gửi bởi Trần Vi Thông Xem bài gốc