quanlenh

Quản Lệnh

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi quanlenh Xem bài viết
折柳


古人折柳送別情
典迹留名萬色形
詩樂古今爲卓絕
清遭談論守後生


胡志明市,辛卯年,林先生

CHIẾT LIỄU

Cổ nhân chiết liễu tống biệt tình
Điển tích lưu danh vạn sắc hình
Thi nhạc cổ kim vi trác tuyệt
Thanh tao đàm luận thú hậu sinh .
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận